Quellen:

serendipity : wikipedia

Meredith Little, School of Lost Borders , the Practice of living and dying

www.school of lost borders.com

www.eschwege- institut.de


Rite des Passage:
Arnold van Gennep, √úbergangsriten ( les rites de passage) , Campus Bibliothek, 2005